Grup Iberland té una clara vocació de contribuir a la sostenibilitat del sector alimentari, contribuint a la seva competitivitat i qualitat.

Posem en valor les nostres cadenes d’obtenció i distribució de derivats del peix. Ho fem amb certificacions internacionals com la BRC, la MSC, la ASC i amb la pròpia del Grup Iberland, el segell verd Seafood for life que identifica els productes que compleixen amb els requisits bàsics de qualitat i aprofitament responsable dels recursos derivats de la pesca.

Calidad

BRC

British Retail Consortium

Un certificat que proporciona un marc per gestionar la seguretat, integritat, legalitat i qualitat del producte, i els controls operatius per aquests criteris a la indústria de fabricació, processament i envasats d’aliments i ingredients alimentaris. La certificació dels estàndards BRC és un requisit fonamental dels principals minoristes, fabricants i organitzacions de serveis alimentaris.

certificado BRC macfont iberland

MSC

Marine Stewardship Council

Aquesta certificació, s’utilitza per determinar si una pesqueria s’està gestionant correctament i és sostenible, basant-se amb els coneixements actuals i internacionals acceptats en el camp de la ciència i la gestió de pesqueries.

certificado MSC Macfont iberland

ASC

Aquaculture Sterwardship Council

Les piscifactories  amb aquesta certificació tenen el compromís que actuen segons estàndards elevats de la indústria alimentaria per garantir la preservació del medi ambient, la biodiversitat i els recursos hídrics, i assegurar unes bones condicions laborals als seus professionals.

certificadio ASC Macfont iberland

La certificació assegura que els envasos de plàstics, llaunes i brics i els envasos de cartró i paper tenen una segona vida. Des d’aquesta organització es cuida el medi ambient a través del reciclatge i l’eco disseny dels envasos a Espanya.

Un dels nostres pilars com empresa es crear un entorn sostenible i per això marquem unes estrictes pautes perquè així sigui. Les empreses tenen un paper molt important en aquest objectiu (objectius de desenvolupament sostenible – ODS): fomentant processos industrials que no impactin sobre el medi ambient, incorporant a les empreses com a socis comercials en la seva cadena de valor, afavorint l’expansió d’infraestructures sostenibles i resilients.

logotipo Iberland Fish solutions
logotipo calidad iberland pescado