IBERLAND
Criteris de sostenibilitat

Sostenibilidad sello

El producte mereixedor del segell Iberland Green, serà una conseqüència de la pesca, en cap cas l’objecte principal d’ella.

sostenibilidad icono normativa

El seu origen i procés d’obtenció industrial serà d’acord a la normativa vigent en matèria de captures, mètodes i eines utilitzades.

sostenibilidad y huella ecológica

Els costos de petjada ecològica associats que es puguin generar, no superaran en cap cas, els beneficis de sostenibilitat aportats per el procés d’aprofitament.

sostenibilidad icono certificados

Les plantes processadores hauran d’estar certificades per estàndards de qualitat reconeguts i per els criteris de Grup Iberland

logotipo calidad iberland pescado
SUSTAINABLE PRODUCT

REQUISITS CERTIFICACIÓ SOSTENIBILITAT

IBERLAND GREEN

1. La matèria primera amb certificació de sostenibilitat IBERLAND GREEN serà
sempre una conseqüència de la pesca, mai l’objectiu.
Aquest requisit es relatiu a l’optimització dels recursos marins a través de processos tecnològics el més eficients possibles que permetin aconseguir una gestió completa de les captures, afectant clarament a la preservació d’espècies i ecosistemes marins, tal com defensa l’Agenda 2030 de les 2030 SDS No.14. Els productes de valor afegit com filets, porcions, lloms, pinces, cues, etc. són els objectius habituals de les captures per la demanda del mercat. Durant els respectius processos de processament, es genera una quantitat molt significativa de matèria primera que gestionem adequadament per donar una segona vida als recursos marins.

 

2. Origen i procés. L’obtenció de les nostres matèries primeres estarà d’acord
amb la normativa vigent en matèria de mètodes, eines utilitzades, responsabilitat
social i mediambiental.
El producte s’obtindrà en base a la normativa vigent durant tot el procés industrial
d’elaboració.

Es rebutja totalment les pràctiques pesqueres destructives, les il·legals i les no declarades. Es defensa una regulació efectiva dels recursos marins, els descarts i la valorització de matèries primeres des de qualsevol procés d’elaboració industrial.

 

3. Petjada ecològica. Minimitzar els costos associats.

La petjada ecològica del producte Iberland Green complirà la premissa de generar la menor petjada ecològica possible. El benefici de contribuir a l’ús del recurs i minimitzar al màxim les externalitats de petjada ecològica. L’impacte de la petjada ecològica associada a la producció de qualsevol producte sostenible certificat per Iberland Green serà sempre inferior a la petjada ecològica relativa al desenvolupament d’un mateix producte considerat conceptualment com un “objectiu”, independentment del cost econòmic generat en cada cas que és habitualment proporcional a la petjada ecològica generada i pertant, als recursos naturals utilitzats.

 

4. Plantes productores. Hauran d’estar certificades per estàndards de qualitat reconeguts i pels criteris del Grup Iberland.

Les certificacions de qualitat i estàndards GFSI com a requisit recomanat per homologar els productes Iberland Green i com a garantia de seguretat alimentària.

Les certificacions de qualitat i estàndards reconeguts per GFSI com a requisit recomanat per homologar els productes Iberland Green són la garantia per a la seguretat, inoquitat i enfortiment de la seguretat alimentària.

 

5. Una “Segona Vida” amb qualitat de primera.

En l’optimització dels recursos marins i per a la generació de la totalitat de les matèries primeres IBERLAND GREEN, apliquen els mateixos criteris utilitzats per la obtenció les parts de major valor afegit dels peixos.

 

6. Competitivitat sostenible.

A diferència d’altres matèries primeres en el camp de l’alimentació, l’obtenció de les nostres matèries primeres amb segell IBERLAND GREEN no impliquen un cost afegit pel fet de ser classificades com a sostenibles.

L’eficiència dels processos de generació de les nostres matèries primeres IBERLAND GREEN, permet nivells de costos molt competitius comparativament amb els productes de valor afegit, permetent al sector industrial-alimentari la seva utilització i aplicació per qualsevol tipus d’elaborat a uns preus inferiors als habituals.Productes sostenibles a preu més baix amb la màxima qualitat.

 

7. Socialment assequibles.

La competitivitat derivada dels productes IBERLAND GREEN, permeten desenvolupar des de noves creacions culinàries fins a donar solució per productes regulars i assequibles per a qualsevol poder adquisitiu.

Des d’una perspectiva nutricional en el Grup IBERLAND subministrem matèries primeres que permetin elaborar productes alimentaris per donar resposta també a les necessitats bàsiques de qualsevol societat.

Una millor alimentació implica conseqüències inclusives molt positives, com ara la socialització, la integració i la millora global dels nivells de vida, afavorint en última instància a l’avanç de tota la societat.

 

8. Sostenibilitat ambiental.
8.1. Reducció de la pressió de les captures.
El concepte IBERLAND GREEN promou la reducció de les captures en la pesca extractiva i reduïr els volumns de cria en piscifactories, evitant la sobreexplotació i permetent la recuperació dels respectius ecosistemes marins.

8.2. Reducció dels excendents.
Una millor optimització de les matèries primeres implica una disminució dels sobrants resultants de la indústria processadora del peix.

 

L’ADN dels nostres productes certificats IBERLAND GREEN és essencialment la preservació dels recursos marins, la seva diversitat biològica i que juntament amb la seva òptima i responsable gestió global, puguem seguir gaudint d’ells en el futur. Des del Grup IBERLAND aportem la nostra experiència, treball i esforç diari perquè les generacions futures persisteixin en aquest objectiu i consciència. En conseqüència, l’optimització dels recursos marins permet reduir els residus orgànics inherents a qualsevol procés de manipulació i/o elaboració.

ODS Iberland : Objetivos de desarrollo sostenible

Un dels nostres pilars com empresa es crear un entorn sostenible i per això marquem unes estrictes pautes perquè així sigui. Les empreses tenen un paper molt important en aquest objectiu (objectius de desenvolupament sostenible – ODS): fomentant processos industrials que no impactin sobre el medi ambient, incorporant a les empreses com a socis comercials en la seva cadena de valor, afavorint l’expansió d’infraestructures sostenibles i resilients.

Iberland ods fi pobresa - Iberland, productes de mar i marisc
Iberland ods fam zero - Iberland, productes de mar i marisc
ods salut benestar - Iberland, productes de mar i marisc
ods treball creixement econòmic - Iberland, productes de mar i marisc
ods indústria innovació - Iberland, productes de mar i marisc
ods reducció desigualtats - Iberland, productes de mar i marisc
ods ciutats sostenibles - Iberland, productes de mar i marisc
Iberland ods producció consum responsable - Iberland, productes de mar i marisc
Iberland ods acció clima - Iberland, productes de mar i marisc
ods vida submarina - Iberland, productes de mar i marisc
logotipo Iberland Fish solutions
logotipo calidad iberland pescado