La Pesca Fantasma i la seva repercussió negativa en els oceans

Pesca fantasma

La Pesca Fantasma i la seva repercussió negativa en els oceans

S’estima que cada any es perden o abandonen 640.000 tones d’arts de pesca als oceans. El sacrifici de peixos, cetacis i altres espècies és un dels molts impactes devastadors d’aquests fantasmes.

Pesca fantasma. Sona estrany, oi? La pesca fantasma es produeix quan els aparells de pesca perduts o abandonats es mantenen a l’oceà. Aquests capturen peixos, crustacis, tortugues o altres espècies marines matant indiscriminadament tot el que atrapen.

Organitzacions com la FAO estimen que una desena part de tots els residus als oceans estan format per aquests equips fantasma. La matança d’animals és un dels impactes devastadors d’aquests estris abandonats. Al seu torn, poden alterar el fons marí o poden arribar a les costes en forma de residus. Això suposa altres perills per a tota la fauna costanera.

Com apunta l’article publicat per la FAO, què fer per aturar aquest problema?

  1. Registrar els aparells pesquers.
  2. Millorar la notificació i recuperació d’aquests aparells.
  3. Finalitzar la pesca il·legal.
  4. Proporcionar incentius econòmics per a la prevenció.
  5. Invertir en noves tecnologies.
  6. Millorar els plans de recollida, eliminació i reciclatge.

Per la sostenibilitat

Es tracta d’avançar en la consciència sostenible col·lectiva. En aquesta problemàtica, es tracta, en particular, dels pescadors i de les administracions competents. Però el consumidor continua sent el nexe més decisiu per al futur dels nostres mars i oceans. Consumir peix km. 0, de pesca legal, REALMENT sostenible i sense abusar ni malgastar el seu consum per no augmentar més les demandes actuals. Aquests condicionants determinaran el futur dels nostres mars i oceans.

També hi ha molts peixos i parts dels peixos que no són objecte de pesca, sinó conseqüència d’ella. Aquest peix i marisc si és realment sostenible. Però actualment es segueix rebutjant grans quantitats, per falta de demanda. Segurament en els propers anys guanyarà més protagonisme afortunadament.Pots obtenir més informació a Iberland Green. Una iniciativa que té com a objectiu posar en valor els productes del mar que són conseqüència de la pesca i substituts perfectes dels filets i peces més demandades pel mercat.