Ocean Decade Conference 2024

Ocean Decade Conference 2024

Compartim les conclusions i els resultats que de l’Ocean Decade Conference, que es va celebrar del 10 al 12 d’abril a Barcelona coorganitzada per la Intergovernmental Oceanographic Commission de la UNESCO.

La Conferència es va celebrar en un moment únic al panorama mundial de la governança dels oceans amb la recent aparició de l’Acord en el marc de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar sobre la conservació i utilització sostenible de la diversitat biològica marina d’àrees fora de la jurisdicció de les fronteres nacionals (Acord BBNJ), el Marc Mundial de Biodiversitat Kunming-Montreal, la formalització del Diàleg Oceà-Clima a la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic i la negociació en curs del tractat sobre plàstics.

La Conferència va discutir i va identificar les següents prioritats futures per a la generació i adopció de coneixements sobre els oceans que podrien complir-se a través del marc del Decenni dels Oceans. Això inclou el disseny i el lliurament conjunts de ciència i coneixement a:

Comprendre la distribució global i els impactes de la contaminació marina a la salut humana i els ecosistemes a tot l’espectre terra-mar, inclosa la identificació de contaminants prioritaris i la consideració de contaminants emergents i no regulats.

Millorar i ampliar els enfocaments de gestió basats en els ecosistemes marins i costaners.

Comprendre millor els ecosistemes d‟aigües profundes, inclosa la vulnerabilitat al canvi climàtic i les activitats econòmiques noves o emergents.

Fomentar la pesca i l’aqüicultura a petita escala sostenibles, resilients i equitatives i facilitar la gestió sostenible de la pesca industrial.

Enfortir la producció sostenible d’aliments aquàtics i la innovació per a noves fronteres amb un enfocament als països en desenvolupament i aliances publicoprivades enfortides.

Recolzar plans oceànics sostenibles basats en evidència a nivell nacional i en àrees transfrontereres rellevants.

Fomentar projectes d’economia oceànica sostenible i resilient al clima.

Ampliar ràpidament la mitigació del canvi climàtic, fins i tot mitjançant lenergia marina renovable i la gestió dels ecosistemes costaners.

Permetre una comprensió oportuna de la viabilitat tècnica, ecològica i social, els impactes potencials de les iniciatives proposades d’eliminació de diòxid de carboni marí i contribuir al futur desenvolupament de polítiques i regulacions.

Recolzar els sistemes de governança i gestió adaptatius i les eines de suport a les decisions per a l’avaluació de la vulnerabilitat i el risc per a les comunitats costaneres i les indústries marines.

Desenvolupar models econòmics, polítiques i instruments financers innovadors per diversificar i accelerar la inversió en ciències oceàniques, fins i tot per a una millor representació digital de l’oceà i una observació i una infraestructura sostingudes i sostenibles dels oceans.

Informar el coneixement extret de la investigació transdisciplinària de ciències socials i alfabetització oceànica sobre la connexió entre humans i oceans, el canvi de comportament i el compromís cultural que es pugui integrar a la infraestructura digital del Decenni dels Oceans i utilitzar-se per mapejar i mesurar l’impacte iniciatives d’alfabetització oceànica.

Augmentar el compromís amb el sector de la salut i comprendre millor les connexions entre la salut dels oceans i la salut humana.