Aprofitament del peix i sostenibilitat

Aprofitament del peix i sostenibilitat

La part aprofitable que s’obté del peix per a l’alimentació és només el 60% aproximat del seu pes, ja que no s’utilitzen els caps, esquelets, vísceres, escates i aletes. Tota aquesta massa de peix era i, per desgràcia, segueix sent, en gran part desaprofitada, ja que en molts països el consumidor prefereix l’adquisició de l’peix sencer, i no aconsegueix acostumar-se a la seva expedició en filets, el que porta com a conseqüència que els deixalles es dispersin, sense possibilitat de reunir-los per destinar-los a la indústria de subproductes; això no passaria si en els llocs d’origen es procedís a l’elaboració dels filets i quedaran les deixalles reunits, llestos per a ser destinats a les fàbriques de derivats.

La relació entre peix i sostenibilitat segueix obrint-se pas en la consciència de la població i els professionals de la restauració i cuina. Les espècies que es capturen per a la pesca industrial i que són processades com peix sencer cru per reducció, són principalment aquelles que no tenen acceptació en el mercat en les formes tradicionals per a consum humà ja sigui per raons d’elaboració, mida, gust o qualitats de textura i costum a ser menjades, o bé per l’elevada quantitat d’organismes que es capturen en certes estacions de l’any, circumstància que fa difícil la seva elaboració ràpida.