Aprobat l’acord del Regne Unit amb la UE amb condicions

Brexit acord pesca

Aprobat l’acord del Regne Unit amb la UE amb condicions

El Tractat de Comerç entre la UE i el Regne Unit va concloure la seva opinió ahir 2 de febrer. El veredicte va ser presentat als Comitès d’Afers Exteriors i Comerç Internacional, encarregats de redactar una moció per sotmetre a votació. La ratificació de l’acord, prevista per a finals de febrer, és imprescindible perquè entri en vigor el tractat signat el 24 de desembre.

El Comitè de Pesca també ha donat una opinió favorable. No obstant això, lamenta la pèrdua definitiva del 25% del valor dels drets històrics de pesca. Al seu torn, va expressar una gran preocupació per la situació que es produirà després del període de transició de cinc anys i mig. El veredicte demana, entre d’altres, que aquest llindar de reducció del 25% no se superi. També assegura “que les llicències de pesca es concedeixin en un termini raonable”, segons fonts de Europa Azul.

Pel que fa al 25% dels drets, el Regne Unit s’ha mantingut ferm, malgrat el nivell del 15-18% avançat pel negociador de la UE. Això evita una pèrdua encara més gran respecte la UE ja que exporten el 47% dels seus productes als països membres. Per a una òptica ambiental i de sostenibilitat del recurs, aquest 25% hauria de ser efectiu per les dues parts, encara que sigui insuficient per a certes espècies. Els TAC (Total Admisible de Captures) dels últims anys mostren que no són suficients per a la recuperació d’algunes poblacions, actualment en estat crític. Aprofitar el propi recurs també és clau per a la sostenibilitat a llarg termini del sector. A Iberland Green seguim apostant fermament pels productes de la pesca, pescats i produïts de forma sostenible. Més informació a Iberland Green.