Com consumir peix sostenible ?

Como comer pescado sostenible

Com consumir peix sostenible ?

Un terç de les poblacions marines pateixen nivells de sobrepesca insostenibles.

El model actual de pesca i aqüicultura serveix com a font de proteïnes a gairebé 3.000 milions de persones a tot el món. Tot i que la seva petjada de carboni és inferior a la de la carn, aquest model està deteriorant els ecosistemes a un ritme elevat. Una gestió responsable no reduiria la producció, sinó que podria augmentar-la entre un 20% i un 40%. El recent estudi de la FAO “The State of World Fisheries and Aquaculture 2020” revela que el 34% de les poblacions mundials estan sobreexplotades. A Europa ha millorat a l’Atlàntic, però la resta de mars continuen batent rècords percentuals. Lluny del “màxim rendiment sostenible” assolit el 1990.

La pesca d’arrossegament és un altre factor que contribueix a la reducció dràstica dels ecosistemes. Molts d’ells, àrees de cria per a nombroses espècies. La recuperació de les poblacions augmentaria la biomassa i es podria recollir més peix. El model d’aqüicultura també està introduint pressions ecosistèmiques. L’aqüicultura depèn de 20 milions de tones de peix salvatge, que es converteixen en 5 milions de tones de peixos de granja. L’alta concentració de peixos que comporta, també genera altes concentracions d’excrements i substàncies farmacològiques derivades de la lluita contra les malalties inherents.

Què es pot fer?

Els segells de sostenibilitat poden ajudar al consumidor i a la indústria. S’han d’augmentar els esforços per millorar a tots els nivells. A grup Iberland promovem aquestes pràctiques tan necessàries per al sector, prioritzant aquelles matèries primeres que donen una segona vida al peix. Diversificar dietes o comprar parts menys demandades del peix també pot reduir la pressió sobre certes espècies. Els peixos més petits (nivells tròfics inferiors) també suposen un consum més sostenible. En definitiva, caminar cap a totes aquelles accions que impliquin revertir la situació actual dels ecosistemes marins.